{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

نتایج جستجو :

  • قیمت مرغ دوباره پر کشید!

    بر اساس مشاهدات میدانی و گزارش های رسیده از برخی از محله های تهران قیمت هرکیلو مرغ گرم آماده طبخ در خرده فروشی‌ها 27 تا 30 هزار تومان شده است.