{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

نتایج جستجو :

  •  قیمت موز و خیار این هفته ارزان می شود

    رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قیمت سه محصول موز، خیار و پرتقال که در هفته‌های گذشته با افزایش روبرو بوده در این هفته کاهش می‌یابد.

  • برابری قیمت هر کیلو موز با یارانه!

    این روز‌ها دوباره قیمت موز خبرساز شده است. برخی رسانه‌ها از موز ۴۵ تا ۶۰ هزار تومانی در تهران و موز ۷۰ هزار تومانی در مازندران نوشته اند.