{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

نتایج جستجو :

  • خبر مهم برای دارندگان سهام عدالت

    دارندگان سهام عدالت یکسال است می‌خواهند سهام خود را بفروشند و آن را نقد کنند. اما نمی‌شود. در مقابل دولت یا وعده دریافت وام را به این افراد می‌دهد و یا سازمان بورس مدعی است که به این افراد امتیازات ویژه داده است.